logo

Postbus 336
2400 AH
Alphen aan den Rijn
Rijndijk 263a
2394 CE
Hazerswoude-Rijndijk

Tel. +31 (0)71 3415146,
Fax +31 (0)71 3415829
info@rhizopon.com
1385743405_facebook_square
1385743392_youtube_square_color
1385743401_twitter_square

In België zijn een aantal Rhizopon producten toegelaten bestemd voor beroepsmatig gebruik, op basis van de planthormoon indolylboterzuur ter bevordering van de beworteling van stekken in sierteeltgewassen.

De volgende vijf producten zijn in België toegelaten:

Chryzotop Groen 0,25%, erkenningsnummer 10799P/B
RhizoponAA 0,5%, erkenningsnummer 10795P/B
RhizoponAA 1%, erkenningsnummer 10796P/B
RhizoponAA 2%, erkenningsnummer 10797P/B
RhizoponAA tabletten, erkenningsnummer 10798P/B